Kategorie Produktów

Nasze Produkty

56.00 zł


106.00 zł


78.00 zł


84.00 zł


101.00 zł


Zegar

@Partner merytoryczny@

 

 

Pogoda

Dołącz do nas na Facebooku

Reklama


Home
HISTORIA DIACOM PDF Drukuj Email
piątek, 18 marca 2011 15:07

HISTORIA DIACOM
Diacom-freq terapia. Micro częstotliwości lub terapie EHF, są stosunkowo nową metoda oddziaływania na organizm ludzki, ale rezultaty są oszałamiające.
W połowie lat 60-tych ubiegłego wieku, dwóch radzieckich naukowców, akademik ND Devyatkov i dr MB Golant, zaangażowanych w badania promieniowania elektromagnetycznego (EMR) o długości fal milimetrowych, wyrazili przypuszczenie, że słaby zasięg emisji 30 - 300GHz wywołuje interakcje w żywych obiektach biologicznych. 
Po tym, podobne eksperymenty zostały przeprowadzone przez naukowców z Niemiec, Francji i w innych krajach. Naukowcy doszli do wniosku, że są skutki oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal milimetrowych (mm) na organizmy żywe, ze względu na rezonansową absorpcję promieniowania MM na poziomie komórkowym. 
Jednakże praktyczne rezultaty uzyskane za pomocą fal milimetrowych w medycynie pojawiły się dopiero w 1971 roku. Gdy na wydziale Chorób Oczu Instytutu Medycznego w Odessie, B.Niedźwiecki, zainteresował się pracą Devyatkova ? Golant. 
Postanowił leczyć urazy oczu przez MM-promieniowanie. Wyniki były uderzające: rany zabliźniały się znacznie szybciej. Przekonał się, że kwalifikowane podejście do problemu z wiedzą medyczną, to nie wszystko, Niedźwiecki miał specjalny kurs radio elektroniki w Instytucie Elektrotechniki i Łączności w Odessie.
Podczas pracy nad problemem, jego zwierzchnik profesor Czerkasow opracował szereg technik i uzyskał doskonałe wyniki w leczeniu różnych chorób. Jego metodę nazwali ?inicjowanie bardzo wysokiej częstotliwości (EHF)?. Wdrażał nowe metody leczenia różnych chorób.
Jednak Niedźwiecki spotkał się z niezrozumieniem. W wyniku intryg, kilku wysokich urzędników departamentu zdrowia Ukrainy, laboratorium terapii EHF zostało zamknięte i musiał opuścić Odessę. Podstawowe prawa w rozwój tej metody na Ukrainie, zostały przechwycone przez naukowców w Kijowie.

? minęło około 30 lat ... 
Ostatnio w praktyce medycznej nie było powszechnie stosowane używanie efektów terapeutycznych promieniowania elektromagnetycznego (EMR - promieniowanie elektromagnetyczne w milimetrach [mm]). Zakres bardzo wysokiej częstotliwości (EHF) od dawna był przedmiotem zainteresowania i badań klinicznych. Do tej pory zostały opracowane i wprowadzone do praktyki medycznej różne urządzenia do terapii EHF. Urządzenia te okazały się bardzo skuteczne w leczeniu różnych chorób somatycznych, lub do łagodzenia szeregu warunków i zespołów w problemach zdrowotnych. Okazało się, że metoda nie jest obojętna i wpływa na lokalne obszary, w których jest wykonywana. W praktyce okazało się, że skuteczne leczenia EHF, to również oddziaływanie promieniowania z ciała, podobne do tradycyjnej medycyny chińskiej. Właściwe jest to stosowanie biologicznie aktywnych punktów (BAP) lub innych stref (reflex). To właśnie w ten sposób zostało zgromadzone duże doświadczenie w interakcji mm promieniowania z BAP - z odpowiednimi strefami reflexogenic choroby. 
Jednakże technologia i urządzenia do obróbki terapii EHF, nie są w stanie kontrolować reakcji na wpływ promieniowania elektromagnetycznego. W ocenie reakcji przeprowadzono tylko badania na wskaźnikach pośrednich, takich jak kliniczne, laboratoryjne, lub subiektywne odczucia pacjentów, które służyły do optymalizacji leczenia różnych chorób poszczególnych pacjentów. 
Dlatego, być może masowa produkcja EHF, jako terapeutycznego urządzenia nie zawsze była wystarczająca ze względu na brak obiektywnych wskaźników do aktualnego dynamicznego stanu organizmu każdego pacjenta i wydajnej terapii. 
Aby rozwiązać te problemy, w 1993 r. został zapoczątkowany proces badawczy w celu opracowania całkowicie nowego zestawu urządzeń elektronicznych, do badania radio odpowiedzi obiektów i struktur biologicznych przez impulsy elektromagnetyczne i leczenia szerokopasmowego promieniowaniem elektromagnetycznym. 
Ten skuteczny sposób stosowany jest we wczesnych stadiach choroby, w chorobach przewlekłych, jak również podczas rehabilitacji. 
Zastosowanie fal elektromagnetycznych w celu skorygowania funkcji ludzkiego ciała doprowadziło do zaprojektowania i rozwoju nowej metody leczenia EHFi. 
To teraz wiadomo, że skuteczność terapii EHF najbardziej efektywna jest przez długość fali promieniowania elektromagnetycznego, parametry sygnału, modulacji i poziomu mocy promieniowania. 
Różne badania fal, lub oscylacyjnych procesów zachodzących podczas życia organizmu, na przykład: aktywności elektrycznej mózgu ? elektroencefalogramu, lub serca - EKG, od dawna szeroko stosowane są w diagnostyce. Jednak faktem jest, że nie ma informacji na temat korelacji pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych i patologią poszczególnych składników komórek. 
W związku z różnymi chorobami można zmienić przebieg procesów metabolicznych w komórkach, a tym samym patologicznych zmian, przez wszczęcie zmiany widma pól elektromagnetycznych. Okazało się, że biologicznie aktywne (akupunktura) punkty i strefy odruchowe są swego rodzaju antenami, promieniującymi do otaczającej przestrzeni sygnały elektromagnetyczne o bardzo niskiej intensywności i zawierające informacje na temat przepływu procesów metabolicznych w komórkach oraz powiązanych narządów i układów. 
Wejście ?Diacom-freq? to kompleks częstotliwości z listy wyboru z 10 parami częstotliwości z możliwością określenia czasu do terapii indywidualnej. Program ma włączone wszystkie najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie jako oprogramowanie, jak wszystkie inne produkty ":DIACOM", aby był w stanie się rozwijać zgodnie z naszymi życzeniami !

 
Metoda,Technologia.... PDF Drukuj Email
piątek, 18 marca 2011 15:02

Metoda: W porównaniu do innych metod wykonywanych różnym sprzętem urządzenie DIACOM pozwala na uzyskanie pojedynczego obrazu anatomicznych patologii. Ta bezpieczna i rewolucyjna technologia, pozwala łatwo i skutecznie na wyciągnięcie wniosków pomocnych w diagnozie 
Technologia: DIACOM System celuje w szybkości urządzenia i dokładności w komunikacji z komputerem. To znacznie poprawia spójność wyników 
Aktualizacje: Rozwój sprzętu i oprogramowania jest procesem ciągłym, co zapewnienia naszym użytkownikom najbardziej szybki i nowoczesny dostęp do technologii. 
Gwarancja: 3 lata gwarancji standardowej, która jest przedłużana. 
Support: Uzupełniające wsparcia, odpowiedź w ciągu 24 godzin. Na miejscu szkolenia i wsparcie za pośrednictwem Internetu / stron internetowych, szkolenia na miejscu w zależności od dystrybutora. Coroczne konferencje organizowane są dla wszystkich właścicieli DIACOM. 
Hardware-software systemu "DIACOM" - nowy przełom w rozwoju innowacyjnych metod analizy nierównowagi stresu i przetwarzania, bilansowania częstotliwości daje klientom wsparcie dla utrzymania i poprawy jakości ich życia. 
Urządzenie DIACOM zawiera moduł analityczny (system testów komputerowych z elementami analizy nieliniowej) oraz moduł terapeutyczny (wprowadza w życie zasadę działania mikro częstotliwości chorobotwórczych, mikroorganizmów flory) 
W tej wersji w połączeniu dwóch protokołów. Pierwszy protokół jest podobny do skróconej rezonansowej synchronizacji (podobnie jak Oberon i Metatron), bez błędów charakterystycznych z tej techniki. Używa ograniczony zestaw cech, który decyduje o niestabilnym stanie w polu generatora. Otwarty protokół systemu, czas synchronizacji, który jest określony przez intensywność obiektu w polu, który pozwala, aby dodać wewnętrzny generator fluktuacji pola w ośrodku bioenergii i uzyskanie bardziej stabilnego rezonansu obiektu w odstępach odpowiedzi na generowanej częstotliwości. 
Drugi element tego urządzenia (drugi protokół) powstał jako efekt badań grupy naukowców - Tesla, Joffe, Clarka, Einsteina, itd., którzy udowodnili, że wszystko ma własne częstotliwości rezonansowe. Zasada ta jest najistotniejsza dla naszych ekspertów w zakresie metodologii mikro częstotliwości, zwanej FREQ terapią. 
Firma "DIACOM" została założona w 2005 roku przy wsparciu utalentowanych specjalistów, lekarzy, fizyków, inżynierów, programistów, projektantów, psychologów i innych. Głównym celem spółki - to tworzenie systemów dogłębnej analizy ludzkiego ciała. Jedną z najpowszechniejszych metod analizy i oceny ludzkiego ciała, w tym prywatnych lekarzy, była metoda analizy nieliniowej. Ta technika prowadzi do jednej ze spółek i jej byłych programistów, którzy chcieli pozostać incognito, więc z powodów etycznych, bez nazwiska. Technika ta została skorygowana i poprawiona przez inżynierów, programistów i lekarzy, i nadal się poprawia. Oprócz systemu analizy nieliniowej Firma "DIACOM" rozwinęła inne dziedziny technologii biofeedback i terapeutycznych. Wielką wagę przywiązuje do nowych badań, technik i technologii, które są zawarte w oprogramowaniu i urządzenia DIACOM. W ten sposób firma DIACOM może zagwarantować naszym użytkownikom najlepsze urządzenia i techniki, które uzyskują doskonałe wyniki.

 
Co to jest DIACOM... PDF Drukuj Email
piątek, 18 marca 2011 14:37

DIACOM - skaner diagnostyczny. Urządzenie łączy się z falami elektromagnetycznymi mózgu. Następnie poprzez ekran komputera komunikuje nam stan całego organizmu, w tym wszystkich narządów, komórek krwi, chromosomów, mikroorganizmów, itp. Poprzez wykresy, obrazy i współczynniki możemy odczytać i określić problem zdrowotny. Wtedy z pomocą oprogramowania możemy zaproponować preparaty spożywcze - suplementy, zioła i inne sposoby kuracji czy diety. 
O systemie ?DIACOM? 
Jednym z palących problemów współczesnej fizjologii i medycyny, jest opracowanie lepszych metod służących diagnozowaniu i monitorowaniu ludzkiego zdrowia, łączących szybką technikę z prostotą obsługi systemu i wysoką zawartością informacji. 
Nowoczesne metody diagnostyczne służą ocenie psychofizjologicznego stanu zdrowia, osób żyjących i pracujących w trudnych warunkach współczesnego świata. Umożliwiają wykrywanie oznak patologii i pomagają w praktyce lekarza ogólnego w sprawowaniu kontroli nad stanem zdrowia pacjenta. 
System ?DIACOM? - to nowoczesny sposób diagnozowania, stanowiący swoisty przełom w rozwoju innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób. Praktykującym lekarzom i terapeutom, system ?DIACOM? oferuje duże możliwości technicznego wsparcia, w zakresie szybkiej i dogłębnej analizy stanu zdrowia pacjenta, wyboru metody leczenia oraz programu suplementowania diety. 
W nowym tysiącleciu, trendy w zakresie rozwoju systemów nieinwazyjnych, służących do skanowania ludzkiego ciała (używane w medycynie, sporcie i rekreacji), nakazują tworzenie coraz skuteczniejszych urządzeń diagnostycznych, będących w stanie kompleksowo, wygodnie i efektywnie analizować stan organizmu w odniesieniu do: ogólnego napięcia, szczegółowej analizy poszczególnych układów, narządów i komórek, i do skanowania ludzkiego DNA. 
Zrywem w rozwoju tej dziedziny, było stworzenie systemu analizy nieliniowej (NLS), a następnie pojawieniem się dużej liczby różnych urządzeń wykonawczych takiej metody diagnozowania. 
Główna różnica między ?DIACOM? i podobnymi urządzeniami ? to nie tylko znacznie poprawiona technologia, ale również ciągłe wsparcie oprogramowania, aktualizacje i co najważniejsze GWARANCJA. 
Wszystkie urządzenia ?DIACOM? mają w istocie dożywotnią gwarancję, która może być ograniczona tylko przez pragnienie dalszego funkcjonowania tych jednostek i ograniczenia prawa w kraju, w którym urządzenie pracuje. 
Istnieją dwa podstawowe typy aparatów ?DIACOM?: wielofunkcyjne i Lite. 
W wersjach wielofunkcyjnych istnieje kilka rodzajów diagnostyki funkcji leczenia oraz w świetle wersji tych funkcji są ograniczenia jedynie do dwóch funkcji: diagnostycznych lub terapeutycznych, a także w połączeniu. 
Programu rozwoju systemu ?DIACOM? ma na celu dodawanie coraz to nowszych rodzajów diagnostyki i terapii w oparciu o metody obu technologii: tradycyjnej i zaawansowanej. 
Ogólnie, urządzenia ?DIACOM?, to nie tylko komputerowe narzędzia do diagnostyki i terapii, ale potężne i nowoczesne urządzenia do zwalczania chorób, które wpływają na człowieka. System ?DIACOM? uosabia najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauki i technologii, z możliwością ciągłej aktualizacji, utrzymania i rozwoju. 
Tłumaczenia i opracowanie na podstawie informacji z
diacom-nls.com

 
DIACOM - skaner diagnostyczny. PDF Drukuj Email
piątek, 18 marca 2011 11:36

ZNAJDŹ SŁABE PUNKTY SWEGO ORGANIZMU!!!


DIACOM - skaner diagnostyczny. Urządzenie łączy się z falami elektromagnetycznymi organizmu. Następnie poprzez ekran komputera przedstawia nam stan całego organizmu, w tym wszystkich narządów, komórek krwi, chromosomów, obecnych mikroorganizmów, itp. Poprzez wykresy, obrazy i współczynniki możemy odczytać i ustalić gdzie  znajdują się słabe punkty organizmu. Wtedy za pomocą oprogramowania możemy zaproponować preparaty spożywcze - suplementy, zioła i inne sposoby kuracji czy diety.
Cena diagnozy urządzeniem Diacom ? 150,00 zł

Badania:
Wolsztyn
Wrocław 
Ostrów Wkp.
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu na wizytę.....


.Więcej Informacji pod tel. 724 200 030

Jeśli uznasz, że warto poprawić stan swojego zdrowia,
usprawnić  funkcjonowanie narządów i komórek, zlikwidować zmęczenie i stres,
Diacom  umożliwia dobór suplementów diety zawierających naturalne składniki, wspomagające odporność, odżywiające, chroniące i oczyszczające organizm.
Zakup suplementów możliwy u samego producenta, po atrakcyjnej cenie.

 
LEKARZ MEDYCYNY PDF Drukuj Email
czwartek, 03 marca 2011 22:48

LEKARZ MEDYCYNY
OFERTA

Międzynarodowa korporacja o uznanej pozycji na rynku poszukuje do współpracy lekarzy medycyny.

 

OFERUJEMY:
*     Praktykę lekarską z Klientami
*     Wspomaganie leczenia
*     Wspomaganie wszelkich terapii w zakresie profilaktyki
*     Wykonywanie bezinwazyjnej diagnostyki organizmu
*     Stosowanie najnowszej technologii w odczycie przyczyn problemów zdrowotnych i chorobowych człowieka
*     Urządzenie wraz z oprogramowaniem wskazującym konkretne preparaty w celu poprawy stanu zdrowia oraz stosowania kuracji zdrowotnych

 

ZAPEWNIAMY:

*     Bezpłatne szkolenia
*     Certyfikat uprawniający do pracy z systemem
*     Stałą opiekę konsultacyjną w zakresie doboru produktów i profilaktyki zdrowia
*     Opiekę sprzętową w zakresie obsługi i oprogramowania systemu
*     Sprzęt i oprogramowanie na zasadach dzierżawy
*     Pracę w wymiarze od 5 do 20 dni w miesiącu
*     Stałą ilość klientów w wyznaczonych miejscach w Polsce
*     Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od ilości diagnoz
*     Pełny zwrot kosztów związanych z wykonywaniem diagnostyki
*     Organizację, przygotowanie oraz wspomaganie w zakresie wykonywania diagnostyki wśród naszych klientów
*     Stałe i wielokierunkowe podnoszenie wiedzy z zakresu promocji zdrowia

 

Więcej Informacji pod tel. 724 200 030, lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zapraszamy Serdecznie....

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 18

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-Życie?
 

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama