Kategorie Produktw

Nasze Produkty

146.00 z?


78.00 z?


84.00 z?


95.00 z?


84.00 z?


Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home
Badania EAV PDF Drukuj Email
środa, 07 kwietnia 2010 17:39

Zapraszam serdecznie wszystkich ch?tnych na Testy EAV ,

ktre pozwalaj? na diagnoz? problemw zdrowotnych i dobr produktw Starlife.

ktre odb?d? si? w Bielsku Bia?ej 19-kwietnia...

Wszystkie informacje o EAV s? w dziale Badania EAV www.zdrowe-zycie.vot.pl.

W razie pyta? prosz? o kontakt:


  • E-mail - na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?.
  • Telefonicznie - dzwoni?c pod numer tel. +48 605 397 879
Poprawiony: poniedziałek, 09 kwietnia 2012 09:25
 
Zyczenia Wielkanocne.... PDF Drukuj Email
czwartek, 01 kwietnia 2010 18:45

Przepis na udane ?wi?ta:

We? koszyczek wiklinowy

(nie ten stary,id? kup nowy)

w?? tam z cukru dwa baranki

(Bazyl wsadzi dwa bananki)

Zrb pisanki,ze dwie ?adne

(nie zbij!! Bo nie wsadzisz ?adnej !)

Soli,pieprzu,troch? chrzanu

(nie zrb tylko ba?aganu)

A na koniec do koszyka

w?? troch? Zdrowego ?ycia..

Wejd? na portal Suplementw...

i sp?d? z nami ?wi?ta zdrowe.

Dzi?kujemy, Administracja

Poprawiony: piątek, 02 kwietnia 2010 14:34
 
Artyku? o Diecie PDF Drukuj Email
środa, 31 marca 2010 21:40

Dieta (z gr. ?????? diaita ? "styl ?ycia" [1]) ? racjonalny sposb od?ywiania. Cz?sto u?ywane w stosunku do diet odchudzaj?cych.

Obecnie zalecan? przez ministerstwo zdrowia jest dieta ?rdziemnomorska zbudowana w kszta?cie piramidy, sk?adaj?cej si? z produktw zbo?owych, warzyw, owocw, ograniczonej ilo?ci produktw zwierz?cych (mi?sa, jaj), i minimalnej t?uszczw i s?odyczy[potrzebne ?rd?o]. Jest to dieta wysokow?glowodanowa. Dieta jest oparta na zaleceniach tzw. "Food guide pyramid", opracowanego przez United States Department of Agriculture i jest ona do?? powszechnie uwa?ana za zdrow? przez wi?kszo?? o?rodkw naukowych zajmuj?cych si? kwestiami zdrowego od?ywiania. Dieta ta jednak jest coraz bardziej krytykowana z naukowego punktu widzenia i proponuje si? dokonanie do?? istotnych zmian w tym modelu ?ywienia, w oparciu o coraz bardziej przekonuj?ce wyniki najnowszych bada? naukowych[potrzebne ?rd?o].

Pewn? popularno?ci? ciesz? si? te? diety niskow?glowodanowe, zalecaj?ce wi?ksze spo?ycie t?uszczw i bia?ek. W Polsce jest to tzw. dieta Kwa?niewskiego (zwana te? przez zwolennikw ?ywieniem optymalnym), w innych krajach popularna jest podobna dieta Atkinsa. Diety te stoj? jednak w ostrej sprzeczno?ci z powszechnie akceptowanymi przez wi?kszo?? o?rodkw naukowych zajmuj?cych si? kwestiami zdrowego od?ywiania, zasadami prawid?owej diety. Np. Komitet Terapii Wydzia?u VI Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk uwa?a, ?e dieta Kwa?niewskiego jest " wybitnie szkodliwa dla zdrowia".

Rodzaj diety ma wp?yw na rozwj prchnicy. Dieta bogata w w?glowodany zwi?ksza ryzyko niekorzystnych reakcji chemicznych w obr?bie p?ytki naz?bnej, co zwi?ksza kariogenno??. Najlepszymi pokarmami minimalizuj?cymi ryzyko prchnicy s? pokarmy twarde (sery, orzechy, warzywa), oraz nie zawieraj?ce sacharozy - zamiast tego lepsze s? zast?pcze s?odziki.[2]

Warto doda?, ?e w dzisiejszych czasach popularno?? okre?lonej diety, oprcz wywo?ywanych przez ni? skutkw dla zdrowia ludzkiego, wyznacza tak?e moda, jaka panuje w spo?ecze?stwie. I tak jednymi z najpopularniejszych s? diety wegetaria?skie w r?nych wariantach.

Jedn? z popularnych diet jest dieta wega?ska, ?ci?le zwi?zana z og?em diet wegetaria?skich, zak?adaj?ca odrzucenie wszelkich produktw pochodzenia zwierz?cego.

 
Artyku? o Kulturystyce PDF Drukuj Email
środa, 31 marca 2010 21:39

Kulturystyka ? amatorska lub zawodowa dyscyplina sportu. Polega na kszta?towaniu cia?a poprzez ?wiczenia fizyczne. Wywodzi si? z ?wicze? treningowych si?aczy i zapa?nikw z drugiej po?owy XIX w. Za prekursora nowoczesnej kulturystyki uwa?a si? niemieckiego si?acza Eugena Sandowa, ktry wyst?powa? z pokazami cyrkowymi w r?nych krajach na prze?omie XIX i XX w. Kulturystyka jako dyscyplina sportowa wyodr?bni?a si? pod koniec lat 40. w USA za spraw? braci Bena i Joe Weiderw, ktrzy w 1946 za?o?yli IFBB.

Od 1970 roku organizowane s? rwnie? zawody dla kobiet.
Podczas zawodw oceniany jest wygl?d zawodnikw (symetria umi??nienia, separacja mi??ni, pozy, poszczeglne partie).

Rozwojem kulturystyki na ?wiecie kieruje Mi?dzynarodowa Federacja Kulturystyki (IFBB), natomiast w Polsce od 1988 istnieje Polski Zwi?zek Kulturystyki, Fitness i Trjboju Si?owego.

Jednym z najs?ynniejszych kulturystw jest Arnold Schwarzenegger, ktry zdoby? 7 tytu?w Mr. Olympia (1970-1975 i 1980) i 5 tytu?w Mister Universe. Wielokrotnie zdobywa? te? nagrody w konkursach Mister World, Mister International czy Mister Europe.

Poprawiony: czwartek, 01 kwietnia 2010 20:49
 
Artyku? o sporcie PDF Drukuj Email
środa, 31 marca 2010 21:37

Sport ? wed?ug nauki o wychowaniu fizycznym: rozmaite formy aktywno?ci fizycznej i umys?owej, podejmowane dla przyjemno?ci lub wsp?zawodnictwa. Od "zwyk?ej rekreacji" ma go r?ni? przestrzeganie szeregu regu? obowi?zuj?cych w danej dyscyplinie.

Wed?ug mniej popularnej, ale bardziej wewn?trznie spjnej definicji, sport to ka?da forma aktywno?ci (fizycznej i umys?owej) podejmowanej w celu rywalizacji - zbiorowej lub indywidualnej, w r?nych grach i dyscyplinach, ale te? "z samym sob?", np. w alpinizmie czy sportach ekstremalnych.

W ramach rekreacji, rozumianej tu jako odr?bne poj?cie, brak jest elementu rywalizacji. R?ne realizowane w jej ramach czynno?ci, poza prac?, czy nauk?, s? wykonywane w miejscu zamieszkania, czy pobytu, co r?ni j? z kolei od turystyki - podr?y w celu poznawania ?wiata i ludzi.

Innymi s?owy wyjazd za miasto na rowerze b?dzie mia? charakter sportowy, gdy celem rowerzysty b?dzie np. dojechanie najszybciej z grupy, szybciej ni? "wczoraj" do danego miejsca czy pokonanie d?u?szego dystansu. O charakterze rekreacyjnym wyjazdu b?dzie ?wiadczy?o potraktowanie roweru jako przyjemnego ?rodka transportu a po?wi?canie uwagi zaj?ciom w miejscu docelowym np. na "majwce". Przy wyje?dzie turystycznym najbardziej istotna b?dzie mo?liwo?? podziwiania okolicy ale przede wszystkim zmiany planu wycieczki (trasy, harmonogramu) z uwagi na ciekawe miejsca, spotkanych ludzi czy obiekty warte zwiedzenia.

W niektrych uj?ciach sport to rwnie? kultura fizyczna, dbanie o w?asne cia?o, podziwianie pi?kna zawodnikw uprawiaj?cych dane dyscypliny.

Poprawiony: sobota, 10 kwietnia 2010 16:15
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 następna > ostatnia >>

Strona 18 z 18

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama