Kategorie Produktw

Nasze Produkty

106.00 z?


67.00 z?


45.00 z?


101.00 z?


200.00 z?


Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home
Jakimi drogami oczyszcza si? nasz organizm? PDF Drukuj Email
piątek, 30 maja 2014 18:53

Czy oczyszczanie organizmu jest mniej wa?ne od sprz?tania np.naszego domu?

Jakimi drogami oczyszcza si? nasz organizm?

- jelito grube ( k?opoty z jelitem grubym powoduj? wtrne zanieczyszczenie organizmu)

- nerki ( maj? niesamowit? rezerw? pracy, ale je?li nie usun? toksyn, mamy du?y k?opot)

-w?troba ( odtruwanie i regeneracja w?troby mo?e trwa? nawet 2 lata)

-skra ( cz?sto zapach potu wskazuje na samooczyszczanie z toksyn i zanieczyszcze?, ale jest to proces powolny)

Ju? wiemy doskonale, ?e zdrowie, to nie ilo?? przyjmowanych lekw,

zdrowie to profilaktyka, ruch na ?wie?ym powietrzu, oczyszczanie organizmu, odpowiednia dieta i suplementacja w miar? potrzeb.

Spraw zwi?zanych z naszym zdrowiem nie mo?emy ? delegowa?? nikomu,

nasze zdrowie zale?y od nas samych.

Nasze zdecydowane profilaktyczne dzia?ania spowoduj?, ?e nasz organizm odp?aci si? nam dobrym samopoczuciem i pogod? ducha, dobr? kondycja na d?ugie lata.

Suplementy diety, dodatki ?ywieniowe zawsze b?d? naszymi sprzymierze?cami w tym wa?nym dzia?aniu.


Zadzwo? tel: 724200030

Napisz: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Profilaktyka.. PDF Drukuj Email
środa, 15 stycznia 2014 16:11
POSTAW NA PROFILAKTYK?
Pomimo tego, ?e mamy ju? listopad, przed nami jeszcze d?ugie miesi?ce i wielokrotne starcia z bakcylami. Warto przygotowa? si? na ich spotkanie, bo szanse, ?e grypa i przezi?bienie nam odpuszcz?, s? raczej znikome. Chorowa? nikt nie lubi, a przy podj?ciu stosownych krokw rwnie? nie musi.
IMMUNITY STAR to produkt, ktry zdaniem reprezentantw sprawdzi? si? wielokrotnie i ma wielu sympatykw. To prawdziwy ro?linny obro?ca, sta?y mieszkaniec domowej apteczki. Silny w walce z bakteriami i patogenami, tylko dla nich jest niebezpieczny. To naturalny ?antybiotyk?, ktry zwi?ksza liczebno?? i aktywno?? bia?ych krwinek. Idealnie chroni przed infekcjami, a w okresie ich trwania uaktywnia mechanizmy uk?adu odporno?ci, ktre: usuwaj? z organizmu ?luzy, ?agodz? kaszel, u?atwiaj? odkrztuszanie, udra?niaj? nos, likwiduj? obrz?ki i przekrwienie ?luzwek. IMMUNITY STAR poradzi sobie z temperatur?, dokuczliwym blem g?owy, zatok i ?amaniem w ko?ciach. PAU D?ARCO to pewna wygrana w potyczce z angin?, wywo?an? przez paciorkowce. PAU D?ARCO posiada cechy ?rodka o w?a?ciwo?ciach antybiotycznych i przeciwzapalnych Sprawdzi si? jako skuteczna obrona w chorobach wirusowych i bakteryjnych: przezi?bieniu, grypie, anginie, opryszczce, p?pa?cu, ?wince, zapaleniu migda?w, zatok, kaszlu i blu gard?a oraz alergii. Czas zarekomendowa? tutaj nowy suplement diety PROPOLIS STAR. Poniewa? w naszej ofercie jest od niedawna, dlatego troch? wi?cej informacji na temat jak mo?emy go wykorzysta?.
PROPOLIS STAR jest produktem stymuluj?cym odporno?? organizmu, ?rodkiem wzmacniaj?cym, odtruwaj?cym i krzepi?cym w stanach, ktrym towarzysz? zm?czenie i wyczerpanie organizmu. W?a?ciwo?ci propolisu od dawna wykorzystywane s? w leczeniu wspomagaj?cym zaka?enia skry i b?on ?luzowych, powodowanych przez oporne szczepy gronkowcw, paciorkowcw i grzybw. Sk?adniki propolisu maj? w?a?ciwo?ci regeneruj?ce, wspomagaj?ce odnow? i gojenie tkanek (w leczeniu odle?yn, oparze?, owrzodze? i trudno goj?cych si? ran). PROPOLIS STAR sprawdzi si? w katarze siennym, jeszcze lepiej gdy dodamy do kuracji
STINGING NETTLE STAR i CORDYCEPS STAR.
W chorobie wrzodowej przyjmowanie propolisu reguluje funkcj? wydzielnicz? ?o??dka i w?troby, a w problemach zwyrodnieniowych i zapalnych staww i kr?gos?upa, powoduje ust?powanie blw i obrz?kw.
NAKARMI? PRZEZI?BIENIE, ZAG?ODZI? GRYP?
Za ka?d? niedyspozycj? organizmu i spadkiem odporno?ci kryj? si? niedobory sk?adnikw pokarmowych. Co przyjmowa?, aby da? szans? naszemu zdrowiu?. Ja gor?co polecam Wam
CORAL CALCIUM STAR i MULTI STAR. Nie zapominajmy, ?e wa?nym sk?adnikiem pokarmowym diety jest woda, dlatego wypijaj jej tyle, by nie dosz?o do odwodnienia organizmu.
Niniejsze propozycje suplementacji zosta?y dostosowane do aktualnej oferty suplementw diety, dost?pnych w sprzeda?y.
Wymienione w artykule suplementy diety mog? by? wykorzystane, aby wspomc odporno?? dzieci starszych (w dawce dostosowanej do ich wieku). Dla m?odszych dzieci na dzie? dzisiejszy mo?emy wykorzysta? produkty: C-500 STAR, CALCIUM STAR, ACIDOPHILUS STAR, INULIN STAR, OMEGA 3 EPA, ACAI LONGEVITY STAR.

KONSULTANT Starlife
mgr GRA?YNA CIE?LIK
 
PDF Drukuj Email
środa, 15 stycznia 2014 16:02
Zacznijmy od propozycji dla tych, ktrzy przed przezi?bieniem i gryp? nie zd??yli zamkn?? drzwi swojego domu.
Gdy poczujesz, ?e co? ci? ?bierze? natychmiast zacznij dzia?a?. Rozgrzej organizm za?ywaj?c GINGER STAR i we? gor?c? k?piel w BUBLLE STAR. Wzrost ciep?oty cia?a obni?y nieznacznie gor?czk?, zahamuje rozmna?anie wirusw i powstrzyma chocia? na chwil? rozwj choroby. Za?yj VITAMIN C 1000 lub C-500 STAR (pastylki do ssania), ale w dawce wi?kszej ni? zazwyczaj. Preparaty z witamin? C uszczelni? naczynia krwiono?ne i ogranicz? zasi?g zapalenia i zaka?enia. Pomocny b?dzie ZINC STAR. Cynk dzia?a w organizmie jak policjant kieruj?cy ruchem, nadzoruje prac? systemw enzymatycznych i wspomaga prac? grasicy ? narz?du bezpo?rednio zwi?zanego z odporno?ci?. Aby zatrzyma? rozwj choroby, skrci? czas trwania infekcji i z?agodzi? jej objawy koniecznie zastosuj przy pierwszych symptomach COLOSTRUM STAR lub BETA GLUCAN STAR. To najszybciej dzia?aj?ce suplementy diety, ktre potrafi? rozprawi? si? z przezi?bieniem i gryp? w ci?gu 24-48 godzin.
COLOSTRUM STAR dostarcza organizmowi gotowych do obrony przeciwcia? i komrek obronnych. Jego stosowanie przypomina taktyk? obrony pa?stwa, ktre korzysta z us?ug obcego wojska, dlatego produkt ten polecamy rwnie? osobom z chorobami autoagresywnymi. BETA GLUCAN STAR z kolei, doda energii i pobudzi do dzia?ania makrofagi, pot??ne komrki obronne, dzi?ki ktrym nic co trafia do organizmu nie umknie jego uwagi, nawet je?eli jest tak mikroskopijnej wielko?ci jak wirus.
Atak na organizm
80% infekcji rozpoczyna swj marsz w g??b cia?a atakuj?c w pierwszej kolejno?ci b?ony ?luzowe uk?adu oddechowego, pokarmowego i moczowego. B?ony ?luzowe chronione s? przez naturaln? flor? bakteryjn? i decyduj? o tzw. odporno?ci jelitowej. Z funkcj? b?on ?luzowych idealnie wsp?pracuje ACIDOPHILUS STAR. Aby jego dzia?anie by?o w pe?ni efektywne, bakterie probiotyczne potrzebuj? pod?o?a, by mog?y si? namna?a?, dlatego razem z ACIDOPHILUS STAR nale?y przyjmowa? INULIN STAR. W ten sposb mo?emy ?agodzi? jelitowe objawy grypy i naprawi? szkody kuracji antybiotykowej. Nie zaszkodzi, gdy ich dzia?anie dodatkowo wspomo?emy COCONUT OIL STAR i GARLIC & PARSLEY. Nie obawiajcie si?, ?e z powodu nieprzyjemnego zapachu czosnku, inni b?d? od nas stroni?, bo nasz produkt tego nie powoduje. Czosnek nazywany ?rosyjsk? penicylin??, nie bez przyczyny dzia?a jak najlepszy antybiotyk i mo?e by? alternatyw? wobec wielu lekw chemicznych.
Antybiotyki, kiedy i dla kogo?
Wirusowa infekcja mo?e przej?? w wymagaj?c? leczenia antybiotykami chorob? bakteryjn?. Antybiotyk trzeba bra? tylko wtedy, gdy jest on bezwzgl?dnie konieczny. B??dem jest branie antybiotyku ?na zapas? albo po to, ?eby szybko ?postawi? nas na nogi?. B??dem jest si?ganie po antybiotyk, ktry pozosta? po poprzedniej chorobie lub by? przepisany przez lekarza komu? innemu. Pami?tajmy, ?e ka?da kuracja antybiotykowa wywo?uje skutki uboczne, poniewa? antybiotyki rozprawiaj? si? tak?e z ?dobrymi bakteriami?, ktre s? dla organizmu niezb?dne.
?Na zimne dmuchaj?
Zimno, skwarka, febra ? tak potocznie nazywamy opryszczk? wywo?an? przez wirusa Herpes simplex (wywo?uje rwnie? osp? i p?pa?ca). Wirus uaktywnia si? w momentach os?abienia organizmu chorob?, stresem, a u kobiet w czasie menstruacji. Atakuje g?wnie skr? i b?ony ?luzowe w okolicy ust i nosa. Drobne bolesne p?cherzyki ?le si? goj?, cz?sto p?kaj? i ?le wygl?daj?. To mo?e pomc. Kiedy tylko opryszczka da o sobie zna? u?yj EFFECTIVE STAR w celu dezynfekcji, z?agodzenia sw?dzenia i blu. Mo?esz wykorzysta? VITAMIN C 1000, rozkruszy? tabletk?, wymiesza? z EFFECTIVE STAR i zrobi? koj?cy ok?ad. Namna?anie wirusa mo?e powstrzyma? przyjmowanie kapsu?ek z L-LYSINE 500, PAU D?ARCO ? oraz SELENIUM STAR


KONSULTANT Starlife
mgr GRA?YNA CIE?LIK
 
Jesienno - Zimowa odpornosc PDF Drukuj Email
środa, 15 stycznia 2014 15:43
ODPORNO??
Jesie? i zima to trudny sprawdzian dla naszego zdrowia, a szczeglnie dla uk?adu odporno?ci. Nie dziwi zatem fakt, ?e temat odporno?ci, jak bumerang powraca wraz z pierwszym przezi?bieniem. Mimo corocznych do?wiadcze?, wci?? brakuje nam wyobra?ni i przezorno?ci, aby przygotowa? organizm do ekstremalnych warunkw, jakie panowa? b?d? w okresie kilku najch?odniejszych miesi?cy w roku.
Co zrobi?, aby unikn?? sezonowych problemw ze zdrowiem, by przezi?bienie i grypa nie zaskoczy?y nas tak jak ?zima zaskakuje drogowcw??
O czym powiniene? wiedzie?!
Przez kilka najbli?szych miesi?cy, media b?d? nas straszy? pandemiami grypy i namawia? do szczepie?. Wobec nachalnie szerzonych i cz?sto nie do ko?ca prawdziwych informacji, jakie b?d? do nas dociera?, dobrze jest wyrobi? sobie w?asny pogl?d na temat realnych zagro?e? sezonowych.
Jak to jest z t? gryp??
Na gryp? chorujemy wielokrotnie, a mimo to nie uzyskujemy trwa?ej odporno?ci, jak bywa w przypadku innych chorb zaka?nych. Grypa wci?? pozostaje gro?na, bo wirus, ktry j? wywo?uje jest zmienny (mutuje). Co jaki? czas atakuje z niezwyk?? zjadliwo?ci?, wywo?uj?c lokalne epidemie i ?wiatowe pandemie. Pojawia si? znienacka i potrafi nas dos?ownie ?zwali? z ng?. Typowym objawom wysokiej gor?czki, blom g?owy, staww i mi??ni towarzysz? cz?sto nudno?ci, wymioty i biegunki. Przy obni?onej odporno?ci i niedo?ywieniu, grypa mo?e wywo?a? liczne powik?ania np.: zapalenie p?uc, ucha, zatok, mi??nia sercowego, opon mzgowo-rdzeniowych.
Grypa bywa gro?na dla osb o zwi?kszonym ryzyku zachorowa?: dzieci, osb starszych i przewlekle chorych. Odporno?? przeciw grypie jest krtkotrwa?a i nawet, je?li nasz organizm zbudowa? obron? immunologiczn? przeciwko jednemu typowi wirusa, nie znaczy to, ?e w przysz?o?ci jeste?my dostatecznie chronieni przed gryp?. Gdy grypa zaatakuje, nie mamy 100% sposobw, by broni? si? w trakcie infekcji. Antybiotyki na gryp? nie dzia?aj?, a u?ycie innych ?rodkw jest utrudnione, co wynika z ?osobowo?ci? wirusa.
Wirusy nie posiadaj? samodzielno?ci metabolicznej, nie syntetyzuj? bia?ek, nie wytwarzaj? zwi?zkw energetycznych. Wirusy to bezwzgl?dne paso?yty, ktre mog? namna?a? si? tylko wewn?trz ?ywych komrek gospodarza (zwierz?t i ludzi). Przypisywanie im zatem cech ??ywego i my?l?cego organizmu? jest wr?cz niedorzeczne!!! W przypadku zaka?enia wirusowego leczenie jest trudne i zwykle ogranicza si? do ?agodzenia objaww, bo nie istniej? leki, ktre mog?yby selektywnie zabija? wirusa nie uszkadzaj?c komrek, w ktrych wirus paso?ytuje. Grypie lepiej wiec zapobiega?, bo leczy? j? specjalnie nie ma czym.
CZY SZCZEPIONKA PRZECHYTRZY GRYP??
W przypadku zmienno?ci wirusa grypy, szczepionki s? jak sezonowa moda. Mog? os?abi? naturaln? zdolno?? organizmu do rozpoznawania i obrony. Mimo szczepienia przeciw grypie, mo?emy z?apa? inne infekcje grnych drg oddechowych, dlatego decyzj? o szczepieniu trzeba dok?adnie przemy?le?.
Co nas ochroni?
Przed bakteriami i wirusami chroni nas uk?ad odporno?ci, a jego sprawno?? zale?y min. od trybu ?ycia. Po pierwsze, nale?y ubiera? si? stosownie do pogody, pami?ta? o aktywno?ci fizycznej i dobrze si? wysypia?. Po drugie trzeba wi?cej uwagi po?wi?ci? diecie, by kolejnego sezonu nie rozpocz?? od ? odchudzania. Po trzecie i najwa?niejsze umiej?tnie to korzysta? z dobrodziejstw suplementw diety.

KONSULTANT Starlife
mgr GRA?YNA CIE?LIK
 
Dbaj o Zdrowie stosujac suplementacje PDF Drukuj Email
środa, 18 września 2013 13:49

Kiedy ju? kto? decyduje si? na u?ycie dowolnej diety, z pewno?ci? bardzo zale?y mu, aby by?a ona jak najskuteczniejsza, za? jej dzia?anie pozostawi?o po sobie d?ugotrwa?y ?lad w jego organizmie. Jednym ze sposobw na zwi?kszenie i wzmocnienie tego dzia?ania jest zastosowanie Suplementw diety,
ktre w r?nych formach dost?pne s? na rynku. Krtko mwi?c, suplement jest to sk?adnik diety, stanowi?cy jej uzupe?nienie i pozwalaj?cy na uzyskanie jeszcze wi?kszych i lepszych efektw z jej stosowania. Ich u?ywanie mo?e przynie?? bardzo dobre wyniki,trzeba jednak pami?ta?, ?e niew?a?ciwie u?yte mog? oddzia?ywa? negatywnie na nasz organizm.
Wielu ludzi stosuje je w szkodliwych ilo?ciach s?dz?c przy tym, ?e to jeszcze bardziej zwi?kszy ich dzia?anie.....
Suplementy diety powinny by? stosowane z rozwag? i ostro?no?ci?, to wtedy bardzo nam pomog? ,a nie zaszkodz? w naszym leczeniu i profilaktyce.

Cierpisz na jakie? schorzenia -wspom? organizm ,aby? z wakacyjnego wypoczynku skorzysta? w ca?ej pe?ni!

Zapraszam do wsp?pracy lub zakupw w Korporacji Starlife i ch?tnie nawi??? kontakt z osobami dbaj?cymi o swoje zdrowie

poprzez dobre od?ywianie i suplementacj?!!!

Zakup produktw-TEL; 602 395 877 Lub e'mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


ZaPRaSzam do ZaKupw....

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 18

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama