Kategorie Produktw

Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home
Wi?kszo?? z nas nie wie czym jest zdrowy tryb ?ycia PDF Drukuj Email
piątek, 24 kwietnia 2015 14:07

Wi?kszo?? z nas nie wie czym jest zdrowy tryb ?ycia

Wi?kszo?? z nas nie ma poj?cia na temat zdrowego trybu ?ycia, cho? niejednokrotnie deklarujemy, ?e taki prowadzimy to jednak w rzeczywisto?ci, okazuje si? ?e jest zupe?nie inaczej.

Brak aktywno?ci fizycznej, stres, nerwy oraz nieodpowiednie od?ywianie, cz?sto bagatelizowanie niepokoj?cych sygna?w ze strony naszego organizmu, to tylko niektre powody dla jakich warto zdecydowa? si? na wdro?enie pewnych zmian.

Oczywi?cie sprecyzowanie odpowiedniego planu dzia?ania, rozpiski ?ywieniowej czy uprawianie jakiejkolwiek aktywno?ci fizycznej, powinno by? zawsze poprzedzon? konsultacj? u lekarza lub u adekwatnego specjalisty. Jak najbardziej mo?emy tak?e samodzielnie dzia?a? w tym zakresie, na pocz?tku odrzuci? posi?ki zupe?nie niewarto?ciowe dla naszego organizmu, zdecydowa? si? na spacer czy na zerwanie ze z?ymi nawykami.

Czas najwy?szy u?wiadomi? sobie, i? priorytetem w naszym ?yciu powinno by? w?a?nie zadbanie o w?asne zdrowie, tylko od nas zale?y czy uda nam si? to osi?gn??, niech zagadnienie zdrowia b?dzie dla nas swoistym priorytetem.

 
Zadbaj o swoje zdrowie PDF Drukuj Email
piątek, 24 kwietnia 2015 14:04

Zadbaj o swoje zdrowie

Masz w?tpliwo?ci co do tego, czy tryb ?ycia jaki prowadzisz nie odbija si? niekorzystnie na twoim zdrowiu? Zatem czas podj?? w tym kierunku odpowiednie kroki, jakie pozwol? nam na uzyskanie adekwatnej do tego odpowiedzi, zapoznania si? rwnie? z opini? specjalistw a tym bardziej lekarzy, jacy okre?l? stan naszego zdrowia, przeprowadz? rwnie? najbardziej prawid?owe badania.

Brakuje nam czasu nie tylko na aktywno?? fizyczn?, lecz tak?e zwrcenie uwagi na to jak si? od?ywiamy jednocze?nie czy dostarczamy odpowiednich warto?ci od?ywczych dla naszego organizmu. Sami powinni?my zda? sobie spraw?, i? zdrowy tryb ?ycia to dla wi?kszo?ci z nas temat tabu, niejednokrotnie co? co definiujemy w sposb nieprawid?owy, mo?na ?atwo to zmieni?.

Wizyta u dietetyka odpowie nam na pytanie czy od?ywiamy si? odpowiednio, cho? nie czujmy si? zaskoczeni faktem, je?eli zajdzie potrzeba przeprowadzenia bardziej specjalistycznych bada?. Zdrowie to co?, co mo?na w ?atwy sposb zaniedba?, niemal ca?kowicie zniszczy? i o tym powinni?my zawsze pami?ta?.

 
Zdrowy tryb ?ycia, to co? o czym ka?dy z nas powinien pami?ta? PDF Drukuj Email
piątek, 24 kwietnia 2015 13:55

Zdrowy tryb ?ycia, to co? o czym ka?dy z nas powinien pami?ta?

Zdrowy oraz aktywny tryb ?ycia, to co? o czym ka?dy z nas powinien pami?ta?, jak jednak to wygl?da w rzeczywisto?ci? Pomimo akcji profilaktycznych i bezproblemowego dost?pu do informacji, wiedzy czy specjalistw gotowych nam pomc, w dalszym ci?gu jedynie niewielki procent naszego spo?ecze?stwa, piastuje na prawd? zdrowy tryb ?ycia. Odczuwasz problemy z jakimi nie mo?esz sobie poradzi?? Twj organizm nie funkcjonuje tak jak nale?y? Jest to zatem okazja do tego by u?wiadomi? sobie, i? czas najwy?szy dzia?a?, i zmieni? swj dotychczasowy styl ?ycia, na znacznie zdrowszy, co do tego nie ma jakich w?tpliwo?ci, szybko odczujesz pierwsze korzystne efekty zmian.

Niestety statystyki nie s? optymistyczne, tym bardziej dla najm?odszych osb, ich uk?ad immunologiczny czy podatno?? na wszelakie schorzenia, to tylko niektre z problemw jakie nale?y rozwi?za?. Na pocz?tku wystarczy jedynie wyrazi? ch?ci, a co za tym idzie, ?e czas najwy?szy dokona? swoistej metamorfozy, jaka korzystnie odbije si? funkcjonowaniu naszego organizmu.

Poprawiony: piątek, 24 kwietnia 2015 14:03
 
Nasze zdrowie PDF Drukuj Email
piątek, 30 maja 2014 18:59

W ZASADZIE DELEGOWA? MO?EMY WSZYSTKO CZYM SI? ZAJMUJEMY-

-SAMI ZAJ?? SI? MUSIMY MY?LENIEM

I NASZYM ZDROWIEM,

KTRE ZAWSZE BY?O, JEST I B?DZIE SPRAW? PRIORYTETOW?!

Suplementy diety s? ?wietnym dodatkiem do naszego codziennego po?ywienia.

Uzupe?niaj? nasz? diet? w witaminy, mikroelementy, naturalne sk?adniki ro?linne

poprawiaj?ce i wspomagaj?ce nasz? odporno??, proces trawienia i wch?aniania, poprawiaj?ce nasze samopoczucie. Suplementy diety mog? by? pomocne w czasie zrzucania zb?dnych kilogramw, oczyszczania organizmu, utrzymania prawid?owego poziomu cukru we krwi, w utrzymaniu naszego cia?a w fizjologicznej rwnowadze i w wielu innych procesach.

Szukasz suplementu diety dla siebie?

Zadzwo? tel: 724200030

Napisz: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Dbaj o zdrowie PDF Drukuj Email
piątek, 30 maja 2014 18:56

Dzisiaj nie trzeba ju? nikogo przekonywa? o konieczno?ci stosowania suplementw,

Nasza ?ywno?? cz?sto nie zawiera wszystkich potrzebnych organizmowi sk?adnikw,

W naszej ?ywno?ci wyst?puj? nagminnie substancje szkodliwe dla naszego organizmu-

- sztuczne barwniki, ulepszacze, spulchniacze, zanieczyszczenia i konserwanty.

Przemys? spo?ywczy bardziej my?li o przed?u?eniu daty wa?no?ci produktw ni? o naszym zdrowiu.

Niedoskona?a ?ywno?? powoduje, ?e nasz system odporno?ci jest s?aby, ?e podatni jeste?my

na infekcje i na zwi?kszenie wagi naszego cia?a, na zaburzenia pracy uk?adu trawiennego, odczuwamy notoryczne przem?czenie.

Ka?dy z nas przyk?ada du?? wag? do przygotowywanych posi?kw, ale czy wiemy gdzie ros?y przygotowywane przez nas warzywa i owoce? Z jakiej hodowli pochodzi kupowane przez nas mi?so i jajka? Z jakich produktw przygotowano chleb? Ile zb?dnych sk?adnikw znajduje si? w spo?ywanej przez nas ?ywno?ci?

Czy znamy produkty oczyszczaj?ce nasz organizm?

Ile jest takich produktw na naszym rynku?

Gdzie kupi? produkty oczyszczaj?ce nasz organizm?

Zadzwo? tel: 724200030

Napisz: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 18

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama