Kategorie Produktw

Nasze Produkty

84.00 z?


118.00 z?


112.00 z?


78.00 z?


67.00 z?


Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home
zio?a na przezi?bienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
środa, 21 listopada 2012 19:31

W sezonie jesiennym o przezi?bienie nietrudno. Kapry?na pogoda sprzyja infekcjom. Katar, kaszel, podwy?szona temperatura i zm?czenie to zwykle pierwsze objawy przezi?bienia. Czy warto si?ga? od razu po preparaty dost?pne w aptekach?

Wi?kszo?? gotowych preparatw bazuje na zio?ach. Nie od dzi? wiadomo, ?e zio?a maj? w?a?ciwo?ci lecznicze. W wielu aptecznych preparatach znajdziemy sza?wi?, tymianek, podbia?, wyci?g z malin czy prawo?lazu. Dlatego zanim si?gniemy po gotowe preparaty warto wyprbowa? zio?a, zw?aszcza w pocz?tkowch stadiach przezi?bienia.

Oto zio?a, ktre sprawdzaj? si? podczas przezi?bie?:

1. Czarny bez

Jedno z najpopularniejszych zi? leczniczych, ma silne dzia?anie rozgrzewaj?ce, napotne, przeciwgor?czkowe i przeciwzapalne, pomaga odkrztusi? zalegaj? wydzielin?. Owoce czarnego bzu zawieraj? witamin? C, witaminy z grupy B, antocyjany, kwasy organiczne i garbniki. Szczeglne w?a?ciwo?ci lecznicze wykazuj? kwiaty, ktre bogate s? we flawonoidy, kwasy fenolowe oraz garbniki.

Herbatka z czarnego bzu

2 lub 3 ?y?eczki kwiatw czarnego bzu zalewamy szklank? wrz?tku, parzymy oko?o 10 minut. Herbatk? pijemy ciep??, mo?emy dos?odzi? j? miodem lub doda? cytryn?.

2. Lipa

Jedno z najpopularniejszych zi? stosowanych w walce z gor?czk?, polecane szczeglnie ma?ym dzieciom i osobom starszym. Dzia?a napotnie, uspokajaj?co i przeciwblowo, pomaga usun?? z organizmu toksyny. Kwiaty tej ro?liny zawieraj? wiele cennych sk?adnikw m.in. fitosterole, flawonoidy, garbniki, kwasy organiczne i zwi?zki ?luzowe.

Napar z lipy

2-3 ?y?eczki kwiatw lipy zalewamy szklank? wrz?tku i odstawiamy na 10 minut. Gotowy napar pijemy z miodem. Tak przygotowana herbatka ma silne dzia?anie rozgrzewaj?ce i napotne.

3. Sza?wia

Jest to bardzo popularne zio?o o szerokim spektrum dzia?ania. Dzia?a przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwblowo. Sza?wia bogata jest w olejki eteryczne, garbniki, sapogeniny, witaminy z grupy B, witamin? PP, Witamin? C i kwasy wielofenolowe.

Sza?wia jest szczeglnie pomocna w przypadku blu i stanu zapalnego gard?a, poniewa? dzia?a antybakteryjnie i przeciwblowo. Aby z?agodzi? bl gard?a lub m?cz?cy kaszel stosujemyp?ukanki na bazie sza?wii (?y?k? suszonych li?ci zalewamy wrz?tkiem, przykrywamy i odstawiamy na 15 minut, odcedzamy i studzimy), kilkukrotnie w ci?gu dnia.

4. Malwa czarna

Kwiaty malwy zawieraj? du?e ilo?ci zwi?zkw ?luzowych, ktre powlekaj? b?ony ?luzowe gard?a i dzia?aj? os?onowo. Malwa u?atwia odkrztuszanie zalegaj?cej wydzieliny, jest stosowana w stanach zapalnych gard?a oraz przy m?cz?cym kaszlu jako ?rodek przeciwkaszlowy, a tak?e przy chrypce i nie?ytach grnych drg oddechowych.

Napar z malwy czarnej

1 ?y?k? kwiatw zalewamy 1,5 szklanki wody gor?cej i macerujemy przez ok. 20-30 minut. Nast?pnie przygotowan? mieszank? gotujemy przez 3 minuty pod przykryciem. Odstawiamy na 15 minut i przecedzamy. Napar pijemy 3 razy po 1/2 szklanki. Mo?na tak?e stosowa? jako p?ukanki do jamy ustnej i gard?a.

5. Lukrecja

Korze? lukrecji mo?e by? tak?e doskona?ym ?rodkiem w walce z przezi?bieniem. Zawiera bowiem cenne sk?adniki m.in. fitosterole, flawonoidy, cholin?, saponiny, izoflawony. Ma dzia?anie wykrztu?nie, dzia?a przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Lukrecji nie powinny stosowa? kobiety w ci??y i matki karmi?ce.

Odwar z lukrecji

3 ?y?eczki startego korzenia lukrecji gotujemy z 2 szklankami wody przez ok. 3 minuty. Odstawiamy na 30 minut, a nast?pnie przecedzamy. Gotowe!

Zio?owe napary i herbatki cz?sto okazuj? si? bardzo skuteczne w walce z przezi?bieniem, dlatego warto mie? je w swojej apteczce. Ale pami?tajmy, je?li przezi?bienie nie mija po kilku dniach, warto skonsultowa? si? z lekarzem.

we-dwoje.pl

Poprawiony: środa, 21 listopada 2012 19:39
 
jesienne dolegliwo?ci - 5 rad PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
środa, 21 listopada 2012 19:22

Jesie? to szczeglnie pi?kna i kolorowa pora roku, lecz niestety cz?sto wraz z pierwszymi jesiennymi li??mi, spada nasze samopoczucie. ?atwo marzniemy, szybko si? przezi?biamy, stawy daj? o sobie zna?, a infekcje p?cherza przytrafiaj? nam si? cz??ciej ni? wiosn? czy latem. Jak w domowym zaciszu poradzi? sobie z drobnymi, jesiennymi dolegliwo?ciami? Podpowiadamy!Przemarzni?cie, uczucie zimna

Gdy za oknami jesienna plucha, wcale nie trzeba by? zmarzluchem, by ?atwo przemokn?? lub przemarzn??. Wystarczy nieodpowiednie obuwie, zbyt cienkie okrycie wierzchnie czy brak parasola, a mo?e si? okaza?, ?e nawet po powrocie do ciep?ego mieszkania, jeszcze d?ugo nie mo?emy si? rozgrza?. Jak temu zaradzi?? Kiedy dotrzesz do domu, przygotuj sobie gor?c? herbat?, najlepiej z sokiem malinowym i/lub imbirem oraz go?dzikami (dzia?aj? rozgrzewaj?co), lub zjedz ciep?y posi?ek. Pomocna mo?e okaza? si? rwnie? ciep?a k?piel z dodatkiem aromatycznych olejkw o dzia?aniu rozgrzewaj?cym np. cynamonowego. Mo?esz rwnie? sprbowa? wymoczy? nogi w gor?cej wodzie z dodatkiem soli, a nast?pnie za?o?y? ciep?e skarpety i wygrza? si? w ??ku.

Przygn?bienie, pogorszony nastrj

Coraz krtsze dni, pochmurne dni oraz niewiele czasu sp?dzanego na ?wie?ym powietrzu mog? powowodowa? pogorszenie samopoczucia. Dlatego warto z g?ow? zaplanowa? jesienne aktywno?ci, koniecznie wpisuj?c w swj harmonogram spacery, nordic walking czy wyprawy w gry. Promienie s?oneczne pozytywnie wp?ywaj? na nasze samopoczucie. Oprcz poprawiaj?cych humor endorfin, nazywanych "hormonami szcz??cia", pod wp?ywem promieni s?onecznych w naszych organizmach wytarzana jest rwnie? witamina D, ktra obok wielu innych w?a?ciwo?ci, rwnie? pozwala walczy? ze z?ym samopoczuciem i depresj? sezonow?.

Ble staww

Jesieni? wiele osb uskar?a si? na ble mi??ni i staww. Mog? one mie? charakter tymczasowy i wynika? z okresowych przeci??e? lub nasilaj?cy si?, szczeglnie u osb, cierpi?cych na choroby przewlek?e (choroba reumatyczna, choroba zwyrodnieniowa, osteoporoza). Przy blach staww pomocna mo?e okaza? si? domowa terapia olejkami eterycznymi. Wystarczy wymiesza? dwie krople olejku lawendowego z trzema kroplami olejku lawendowego w jednej ?y?ce oleju ro?linnego i tak przygotowan? mieszank? naciera? bol?ce miejsca kilka razy dziennie.

Problemy z p?cherzem

Wyzi?bienie, obni?ona odporno?? oraz nieodpowiednia bielizna mog? przyczyni? si? do zapadania na nieprzyjemne dolegliwo?ci ze strony uk?adu moczowego. Pieczenie, szczypanie i uczucie parcia na mocz to typowe objawy zapalenia p?cherza. Aby zapobiega?, ale i ?agodzi? objawy warto do jesiennej diety wprowadzi? ?urawin?. Herbatki ?urawinowe, sok z ?urawiny oraz suszone owoce pomog? zapobiega? osadzaniu si? chorobotwrczych bakterii na ?ciankach p?cherza oraz u?atawi? ich wyp?ukiwanie.

Przezi?bienia, infekcje, grypa

Gdy pojawiaj? si? pierwsze oznaki przezi?bienia lub grypy wi?kszo?? z nas si?ga po w?asne, sprawdzone metody. Skuteczne s? wszelkie kuracje z wykorzystaniem czosnku i cebuli, a tak?e domowy, gor?cy ros?, inhalacje z wykorzystaniem olejkw eterycznych, czy popijanie herbaty z cytryn? i sokiem z malin. Pomocne mog? okaza? si? rwnie? k?piele np. z wykorzystaniem kilku gar?ci suszonych kwiatw lipy.

?rd?o: wedwoje.pl

Poprawiony: środa, 21 listopada 2012 19:30
 
Wspomagacze metabolizmu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
środa, 17 października 2012 13:00

Pr??nie dzia?aj?cy uk?ad pokarmowy, ktry rozprawi si? z wszystkim tym, co do niego wrzucisz. Bez dodatkowych kilogramw czy problemw gastrycznych. Z tego, co zjesz, wyci?gnie wszystko to, co niezb?dne organizmowi do prawid?owego funkcjonowania. Mrzonki? Niekoniecznie. Te sk?adniki zadbaj? o to, by twj metabolizm dzia?a? lepiej ni? do tej pory.

Kapsaicyna - termogeneza i spalanie na wy?szych obrotach

Kapsaicyna to alkaloid obecny m.in. w papryczce chilli. To ona jest odpowiedzialna za jej piek?cy ostry smak. Za jej spraw? receptory blu o?ywaj? i wszczynaj? alarm o pieczeniu w ustach. Pikantny smak pozyskany z udzia?em kapsaicyny to jednak nie tylko raj dla mi?o?nikw ostrych da?. Badania wykaza?y, ?e pobudza ona organizm do efektywniejszego spalania t?uszczw, mo?e przyczynia? si? do redukcji obj?to?? tkanki t?uszczowej, a tak?e w efekcie powy?szych obni?a poziom trjglicerydw we krwi. Kapsaicyna wp?ywa rwnie? na termogenez?, pobudzaj?c proces wydzielania ciep?a. Organizm pracuje na zwi?kszonych obrotach. Metabolizm rwnie?.

Chcesz zgasi? po?ar w ustach po zjedzeniu wybitnie ostrego przysmaku? Pami?taj, kapsaicyna nie rozpuszcza si? w wodzie, a w t?uszczach, dlatego popicie pikantnej potrawy wod? wcale ci nie pomo?e, a wr?cz mo?e pogorszy? sytuacj?. Skuteczniejsze w jej neutralizowaniu oka?e si? t?uste mleko lub - dla odwa?niejszych - olej ro?linny.

Uwaga, kapsaicyna jest toksyczna w wi?kszych dawkach. Z tego wzgl?du, co prawda bywa dodawana do przypraw, serw czy zup w bezpiecznych ilo?ciach przez producentw, ale nie mo?na jej ju? naby? w formie wyizolowanej. Je?li chcesz skorzysta? z jej zalet, spo?ywaj j? w minimalnych dawkach - to ostra zawodniczka.

?rd?o: zdrowie.pl

Poprawiony: środa, 17 października 2012 13:12
 
Jesienna depresja - Jak j? pokona?? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
niedziela, 14 października 2012 17:58

Temperatury spadaj?, noce s? coraz d?u?sze i sezon kasztanowy w pe?ni. Niestety dla wielu jesie? oznacza okres gorszego samopoczucia i zmaga? z objawami depresji. Uwa?a si?, ?e nawet jedna na kilkana?cie osb do?wiadcza sezonowych zaburze? afektywnych (seasonal affective disorder, SAD).

Je?li zmiany pr wi??? si? z przygn?bieniem i uci??liwymi nastrojami zaburzaj?cymi rytm dnia, warto zastosowa? kilka wskazwek, ktre pomog? pozby? si?uczucia niepokoju i melancholii jesieni? .


W pogoni za s?o?cem


?wiat?o s?oneczne reguluje gospodark? hormonaln?, sen i odpowiada za oglny nastrj. Zim? w sposb naturalny mamy mniej okazji do ekspozycji na s?o?ce, wi?c wa?ne jest, aby przebywa? na zewn?trz kilka razy dziennie, aby ?z?apa?" troch? promieni i wdycha? ?wie?e powietrze. Je?li trzeba pozostawa? w domu lub w biurze przez d?ugi czasu, warto rozwa?y? intensyfikacj? suplementw z witamin? d, albo rozwa?y? urlop w ciep?ym kraju zimow? por?.


Dieta ma wp?yw na samopoczucie


Jesie? to czas na dobre jedzenie, ale wa?ne jest, aby zrwnowa?y? apetyt na w?glowodany z odpowiedni? ilo?ci? warzyw i owocw i unikn?? utycia. Posi?ki ?prze?adowane" makaronem, produktami pszenicznymi, czy ziemniakami mog? wywo?ywa? uczucie oci??a?o?ci, wi?c warto wymieni? niektre w?glowodany na owoce i warzywa stanowi?ce naturaln? dawka energii. Mo?na stara? si? podnie?? poziom witaminy D poprzez jedzenie wi?kszej ilo?ci jajek i t?ustych ryb, takich jak makrela, czy ?oso?. Ponadto, mo?na si?gn?? po zio?a - rumianek, melisa, je?yna i g?g wykazuj? dzia?anie uspokajaj?ce i koj?ce o?rodkowy uk?ad nerwowy korzystnie wp?ywaj?c na nasze samopoczucie.B?d? towarzyski


Wycofanie si? z ?ycia towarzyskiego jest jednym z najcz?stszych objaww SAD.
Socjalizacja jest niezwykle korzystne dla zdrowia psychicznego, warto wi?c po?wi?ci? czas na regularne spotkania z przyjaci?mi i rodzin?.


Zajmij si? czym?


Siedzenie przed telewizorem mo?e znu?y? i zniech?ci? do innych dzia?a?. Podj?cie jakiego? hobby za? pomaga pozosta? aktywnym i nie daje wielu okazji do zatapiania si? w melancholii.
Nowe hobby to ?wietny sposb zaanga?owa? swj umys?, natomiast do??czenie do dru?yny sportowej lub si?owni? b?dzie naprawd? pomocne w podniesieniu si? na duchu.

zrd?o: sienior.pl

Poprawiony: środa, 17 października 2012 12:53
 
Jak wyprzedzi? wiosenne problemy? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patryk   
czwartek, 31 maja 2012 17:52

Zapobieganie zachorowaniom na wiosenne infekcje,

zaka?enia grzybicze i paso?ytnicze, a tak?e na nowotwory z?o?liwe

stanowi najwa?niejsze dzia?anie o tej porze roku w ka?dej rodzinie.

Wiosenne oczyszczanie organizmu czy to nowa moda?

Nie, to jest konieczno?? zapewnienia dobrej kondycji organizmu.

Proponuj? dobre sprawdzone rozwi?zanie:

Przez 1 miesi?c mo?na zastosowa?:


Barley Star, Inulin Star, C-500, Yucca Star, Colostrum.


Ka?de dzia?anie maj?ce na celu zapobieganie chorobom jest ? niewidoczne?.

Nie mo?na okre?li? ilo?ci osb, ktre stosuj?c dobre od?ywianie i suplementacj?,

zdrowy tryb ?ycia, gimnastyk? i sport na co dzie? -nie zachoruj?.

Nie wida?, ?e kto? nie zachorowa?, trzeba wi?c wielkiej wyobra?ni, aby uzna?

zapobieganie zachorowaniom za najwa?niejszy problem walki z nimi,

szczeglnie je?li chodzi o problemy najcz??ciej nas dr?cz?ce.


Proponujemy Pa?stwu zastosowanie produktw ( dodatkw) ?ywieniowych,

ktre uzupe?niaj? codzienne posi?ki w sk?adniki, ktrych jest zbyt ma?o, lub w ogle

nie wyst?puj? w naszych produktach spo?ywczych, a ktre dodaj? nam si?y i energii do codziennego ?ycia, podnosz? odporno?? naszego organizmu, eliminuj? toksyny,

ograniczaj? ilo?? za?ywanych lekw, w tym ?rodkw p- blowych.


Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?

www.zdrowe-zycie.vot.pl

Pole? znajomym

- do skorzystania z dobrych sprawdzonych

metod i sposobw utrzymania dobrej kondycji i dobrego samopoczucia.


Do wykorzystania ju? od dzisiaj, poniewa? dobrze jest ju? teraz zabezpieczy? si? przed

wiosennymi infekcjami i pogorszeniem samopoczucia.

Poprawiony: piątek, 01 czerwca 2012 15:31
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 18

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama