Kategorie Produktw

Nasze Produkty

134.00 z?


78.00 z?


56.00 z?


56.00 z?


280.00 z?


Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


PDFDrukujE-mail
Beta-Carotene StarBoby Star

Biszolin - 190g
Powiększ zdjęcie


Biszolin - 190g

Cena za sztukę (szt.): 46.00 z?

Zapytaj o produkt

NATURALNY ?RODEK PRZECIWBLOWY, PRZECIWZAPALNY, ROZKURCZAJ?CY.

Balsam mineralny BISZOLIN jest otrzymywany z naturalnego koncentratu balneologicznego biszofitu. Zawiera idealnie dobrane przez sam? natur? nieocenione sk?adniki Morza Prehistorycznego, ktre posiadaj? wysoka aktywno?? biologiczn?, stymuluj? ?yciowo wa?ne procesy tkanek.

Biszofit sformowa? si? kilkaset milionw lat temu w skutek wyparowania ekologicznie czystej wody Morza Prehistorycznego i jest naturalnym koncentratem wszystkich mikroelementw w niej rozpuszczonych. Z czasem warstwy biszofitu zosta?y ca?kowicie pokryte minera?ami osadowymi i obecnie zalegaj? na g??boko?ci 1100-2500 m od powierzchni ziemi. Wydobywa si? je szybami wiertniczymi za pomoc? rozcie?czenia wod?. Dlatego sl biszofitu, w przeciwie?stwie do soli Morza Martwego otrzymywanej z solanki jezior powierzchniowych, jest absolutnie ekologicznie czysta, poniewa? od momentu utworzenia si? przebywa w formie "zakonserwowanej" i nie jest nara?ona na dzia?anie ?rodowiska zewn?trznego.

Balsam mineralny BISZOLIN zawiera naturaln? solank? bromowo-chlorkowo-magnezow? z ponad 30 r?nymi mikroelementami, ktra od?ywia, tonizuje i regeneruje skr?, odbudowuje j?drno??, chroni przed przedwczesnym starzeniem si?.

Balsam ma dobroczynny wp?yw na kondycj? uk?adu oporowo-ruchowego: mi??ni, wi?zade?, staww, kr?gos?upa.

Prosz? nie myli? preparatu z biszofitem - solank?, ktra jest w postaci p?ynu i nie nadaje si? do smarowania, stosuje si? do k?pieli balneologicznych i ok?adw. Oryginalny biszolin wyst?puje w postaci ?elu.

BISZOLIN jest zalecany do piel?gnacji skry oraz do masa?u narz?dw ruchu.

BISZOLIN to produkt otrzymywany z biszofitu naturalnego posiadaj?cy wszystkie jego w?a?ciwo?ci. Biszofit sformowa? si? kilkaset milionw lat temu w skutek wyparowania ekologicznie czystej wody Morza Prehistorycznego i jest naturalnym koncentratem wszystkich mikroelementw w niej rozpuszczonych. Z czasem warstwy biszofitu zosta?y ca?kowicie pokryte minera?ami osadowymi i obecnie zalegaj? na g??boko?ci 1100-1700 m od powierzchni ziemi. Wydobywa si? je szybami wiertniczymi za pomoc? rozcie?czenia wod?. Dlatego sl biszofitu, w przeciwie?stwie do soli Morza Martwego otrzymywanej z solanki jezior powierzchniowych, jest absolutnie ekologicznie czysta, poniewa? od momentu utworzenia si? przebywa w formie "zakonserwowanej" i nie jest nara?ona na dzia?anie ?rodowiska zewn?trznego.

?el z biszofitem BISZOLIN zawiera naturalny roztwr mineralny soli bromowo-chlorkowo-magnezowych o st??eniu 400-450 g/l, z ponad 30 r?nymi mikroelementami. Posta? ta umo?liwia szybkie wch?anianie przez skr? substancji aktywnych.

NIEZAWODNY I SPRAWDZONY - BRAK SKUTKW UBOCZNYCHSPOSB U?YCIA
Niewielk? ilo?? BISZOLINU wmasowywa? przez 3 min w miejsca blu lub zmian zapalnych i zwyrodnieniowych. Pobrany ?el powinien by? ca?kowicie wch?oni?ty w trakcie masa?u. Zaleca si? stosowanie BISZOLINU 2-3 razy dziennie w ci?gu 14 dni. Potem zrobi? przerw? 10-12 dni i powtrzy?. ?rodek jest naturalny i nie ma dzia?a? ubocznych. Przebadany dermatologicznie. ?elu nie nale?y stosowa? na rany i skr? zmienion? chorobowo. Zarejestrowany w KSIOK RK/264625/2010.


Dostępność

Przeciętny czas dostawy:

48h.gif


Recenzje klientów:

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.
Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama