Kategorie Produktw

Nasze Produkty

224.00 z?


56.00 z?


140.00 z?


101.00 z?


78.00 z?


Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home ^Promocje i upusty^
PDF Drukuj Email
niedziela, 11 kwietnia 2010 22:26

Witam nazywam si? Miroslaw jestem Sympatykiem, Entuzjast?

produktw Korporacji Starlife....u nas znajdziesz Najta?sz? ofert? Produktw Starlife,

Has?o Promocyjne u nas to www.zdrowe-zycie.vot.pl - 5% upustu na wszystkie Produkty!

Zapraszam do wsp?pracy lub zakupw w Korporacji Starlife i -15% jako Klient VIP i ch?tnie nawi??? kontakt z osobami dbaj?cymi o swoje zdrowie

poprzez dobre od?ywianie i suplementacj?. Pozdrawiam...

Klient VIP dokonuje zakupu z 15% zni?k? na ka?dy produkt. Nie ma ?adnych wymogw co do kwoty zakupu.

Po zarejestrowaniu w Korporacji Starlife, Klient VIP otrzymuje produkty z hurtowni Starlife,

op?ata za przesy?k? na terenie Polski wynosi 25 z?. Przesy?ka za po?rednictwem firmy kurierskiej GLS.

Do pierwszego zakupu do??czone s? materia?y informacyjne o Korporacji Starlifei jej produktach za 25 z?.

Kolejne zakupy nie s? obowi?zkowe, lub mo?na dokona? je w dowolnym czasie i wybranym dla siebie odpowiednim terminie,

za po?rednictwem naszej strony lub samodzielnie sk?adaj?c zamwienie do firmy Starlife.

28% zni?ki w zakupie wszystkich produktw...

"Umo?liwi? Pa?stwu dokonanie zakupw w zaciszu domowym, w dowolnej porze, w dowolnym odpowiednim dla Pa?stwa czasie.

Zakupy powy?ej 800 z? i ch?? rejestracji w Korporacji Starlife - to ?wietna mo?liwo?? uzyskania du?ej, a? 28% zni?ki w zakupie wszystkich produktw, to ?wietne rozwi?zanie dla wszystkich tych, ktrzy postanowili poprawi? swoje zdrowie i kondycj? ca?? rodzin?, po zg?oszeniu rejestracji, produkty wysy?ane s? na adres kupuj?cego z siedziby Korporacji Starlife ( koszt przesy?ki 25 z?.). Dla wszystkich dokonuj?cych zakupw poni?ej kwoty 800 z?.( dowolna ilo?? produktw), proponuj? zakupy w Korporacji Starlife rwnie? ze zni?k?, tym razem proponuj? zni?k? 14% ( koszt przesy?ki 25 z?.).

Ka?de rozwi?zanie - w zale?no?ci od Pa?stwa potrzeb - to doskona?a forma oszcz?dnego zadbania o w?asne zdrowie. Je?li s? Pa?stwo zainteresowani lepszymi warunkami zakupw produktw Korporacji Starlife, prosz? o kontakt w celu podj?cia wsp?pracy w zakresie propagowania zdrowia, dobrego samopoczucia i dobrej kondycji w?asnego organizmu. Prosz? rwnie? pami?ta?, ?e same suplementy nie pomog? w utrzymaniu naszej dobrej kondycji i zdrowia, potrzebne jest do tego rwnie? odpowiednie zdrowe od?ywianie i ruch, czyli aktywno?? fizyczna. Dobre odpowiedzi na wszystkie pytania dotycz?ce utrzymania w zdrowiu nas i naszych bliskich, zawsze mo?na uzyska? na firmowych spotkaniach Korporacji Starlife, na ktre wszystkich Pa?stwa serdecznie zapraszam."

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?....

www.zdrowe-zycie.vot.pl

 

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama