Kategorie Produktw

Nasze Produkty

84.00 z?


146.00 z?


73.00 z?


118.00 z?


112.00 z?


Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home ^Badania EAV^
Badania EAV PDF Drukuj Email
wtorek, 06 kwietnia 2010 12:35

Zbadaj stan swojego zdrowia za pomoc? TESTU EAV. Twrc? tej rewelacyjnej metody jest dr Rainchold Voll!!


Chcesz si? umwi? na badanie? Zadzwo?: tel. +48 724 200 030 lub napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Podstaw? tego badania jest akupunktura chi?ska oraz mo?liwo?ci nowoczesnej elektroniki.
DIAGNOSTYKA STANU ZDROWIA
I PRACY POSZCZEGLNYCH ORGANW

 • wczesne wykrywanie problemw;
 • mo?liwo?? precyzyjnego dobrania sk?adnikw uzupe?niaj?cych codzienn? diet?;
 • promocyjna oferta produktw firmy STARLIFE.
Badanie przeprowadzane jest za pomoc? urz?dzenia "Salvia".

Chcesz si? umwi? na badanie? Zadzwo?: tel. +48 724 200 030 lub napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


SALVIA to komputerowy przyrz?d pomiarowy do kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjenta, opracowany przez dr Josefa Jonasza z Pragi Czeskiej. To skuteczne narz?dzie w r?kach lekarza, wykorzystuj?ce metod? EAV (elektroakupunktura wg Volla), pozwalaj?ce opracowa? map? toksycznych obci??e? organizmu. Nadmiar toksyn, paso?ytw i powstaj?ce infekcje, w znacznym stopniu przyczyniaj? si? do powstawania r?nych schorze?, dlatego, aby osi?gn?? trwa?? popraw? zdrowia, nale?y je usun??, doprowadzaj?c do rwnowagi organizmu.
Ta metoda diagnozuje i umiejscawia ?rd?a zaburze? i ich przyczyny. Wykrywa wszelkie zaburzenia organizmu np. borelioz?, salmonell?, chlamydi?, mykoplazm?, r?ne alergeny itp. Pomaga zdiagnozowa? i pomc w wi?kszo?ci problemw cywilizacyjnych:
 • syndrom przewlek?ego zm?czenia;
 • obci??enia drobnoustrojami;
 • "chodz?ce" ble;
 • patologiczne zmiany skrne;
 • problemy gastryczne;
 • zaburzenia emocjonalne;
 • sk?onno?ci nowotworowe;
 • pozosta?o?ci chorb tropikalnych;
 • zmiany zwyrodnieniowe i wiele, wiele innych.

Chcesz si? umwi? na badanie? Zadzwo?: tel. +48 724 200 030 lub napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Salvia to ma?y, prosty w obs?udze przeno?ny interfejs wsp?pracuj?cy z dowolnym komputerem, np. laptopem. Obserwuj?c wskazwk? przyrz?du, terapeuta szybko ocenia stan zdrowia badanego.
Wa?n? cech? przyrz?du jest mo?no?? oceny przydatno?ci produktw ?ywno?ciowych, lekw, kosmetykw, u?ywek, materia?w dentystycznych, bi?uterii itp. dla konkretnej osoby, zanim wyst?pi? przykre objawy braku tolerancji, po ich u?yciu.
Dzi?ki Salvii mamy mo?liwo?? precyzyjnego opracowania strategii kierowanego i kontrolowanego oczyszczania organizmu z toksyn oraz sprawdzania jego przebiegu i efektw. Wykonuje si? tzw map? toksycznych obci??e? organizmu. Badanie to pozwala stwierdzi?:
 • obecno?? toksyn w organizmie cz?owieka;
 • zbada? funkcjonowanie poszczeglnych organw;
 • przeprowadzi? dobr artyku?w spo?ywczych, kosmetycznych itp.
 • zbada? tolerancj? na wszelkiego rodzaju preparaty;
 • dokona? diagnostyki psychologicznej i wiele innych.
Badanie urz?dzeniem Salvia
Przyrz?d pozwala na okre?lenie stref patogennych oraz ognisk zapalnych. W ten sposb dokonuje si? kilkudziesieciu pomiarw w okre?lonych punktach, z ktrych pewne oka?? si? patologiczne. Nastepnie badaj?cy wprowadza te dane do komputera lub wykorzystuj?c swoje do?wiadczenie dokonuje analizy i stawia diagnoz?. Przyk?adowo, okazuje si?, ?e np. nerki pacjenta wykazuj? parametry odbiegaj?ce od normy. W takim przypadku nale?y poszuka? dalej i dotrze?, gdzie le?y przyczyna. Faza diagnostyczna jest najbardziej skomplikowana, wymaga bowiem od badajacego szerokiej wiedzy nie tylko na temat chorb wewn?trznych, ale tak?e neurologii, toksykologii, mikrobiologii, fizjologii i innych. Jest to zatem metoda interdyscyplinarna. Teraz nast?puje druga faza diagnozowania. Opiera si? ona na zadziwiaj?cej w?asno?ci, polegaj?cej na oddzia?ywaniu na cz?owieka ka?dej substancji, z ktr? si? zetknie lub ktrej dotknie. Wp?yw ten, pozytywny, negatywny lub neutralny jest jednak niewielki i cz?owiek nie postrzega go swymi zmys?ami. Mo?na go jednak znakomicie okre?li? za pomoc? przyrz?du Salvia. Wykonuje si? w ten sposb map? obci??enia organizmu a nast?pnie w sposb indywidualny i celowany dobiera si? odpowiedni? diet? i dodatki ?ywieniowe, ktre dzia?aj? w sposb informacyjny i s? odpowiednie dla danej osoby.

Chcesz si? umwi? na badanie? Zadzwo?: tel. +48 724 200 030 lub napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama