Kategorie Produktw

Nasze Produkty

Zegar

@Partner merytoryczny@

Pogoda

Do??cz do nas na Facebooku

Reklama


Home Produkty Selenium Star
PDFDrukujE-mail
Saw PalmettoShampoo

Selenium Star
Powiększ zdjęcie


Selenium Star

Cena za sztukę (szt.): 45.00 z?

Zapytaj o produkt

Selen wykazuje dzia?anie przeciwutleniaj?ce

Selen jest cz??ci? enzymu peroksydazy glutationu, ktry wsplnie z witamin? E w znacz?cy sposb przyczynia si? do usuwania z komrek szkodliwych substancji. Zaliczany do wa?nych antyutleniaczy, jest niezb?dny do prawid?owego funkcjonowania hormonw gruczo?u tarczycy i ma korzystny wp?yw na uk?ad odporno?ciowy oraz jest w stanie w pewnym zakresie blokowa? niekorzystne oddzia?ywanie toksyn (kadmu i rt?ci) na organizm. Niedostatek selenu przyczynia si? do powstania wielu problemw zdrowotnych, przede wszystkim sercowo-naczyniowych, zaburze? uk?adu odporno?ciowego, zaburze? funkcjonowania gruczo?u tarczycy, problemw cywilizacyjnych oraz uremii (mocznica ? powa?ny stan powstaj?cy w wyniku zaburzenia funkcjonowania nerek). Odpowiednia ilo?? selenu wyra?nie obni?a ryzyko powstania k?opotw zdrowotnych, przy wsparciu witamin np. A i E. Selen jest potrzebny do prawid?owego metabolizmu testosteronu, jego niedostatek mo?e doprowadzi? do niep?odno?ci u m??czyzn. Cz?stymi objawami niedostatku selenu s? ble mi??ni i zm?czenie. Ze wzgl?du na obni?one przyjmowanie selenu w naszej populacji wskazane jest d?ugotrwa?e uzupe?nianie jego poziomu do warto?ci optymalnej.

Pomaga:

  • przez dzia?anie antyutleniaj?ce;
  • wzmocni? uk?ad odporno?ciowy;
  • w regeneracji komrek;
  • spowalnia? procesy starzenia;
  • obni?y? ryzyko wyst?pienia problemw cywilizacyjnych;
  • optymalizowa? funkcjonowanie gruczo?u tarczycy;
  • optymalizowa? funkcje reprodukcyjne u m??czyzn.

DAWKOWANIE
1 tabletka dziennie.
Uwaga: Nie nale?y przekracza? porcji zalecanej do spo?ycia w ci?gu dnia. Produkt nie zast?puje zr?nicowanej diety. Nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ci??y i karmi?cych. Przechowywa? w sposb niedost?pny dla ma?ych dzieci.

SK?AD
(1 tabl.): Selen (selenian sodu) 50?g; wap? (w?glan wapnia) 61mg.


OPAKOWANIE

90 tabletek


Dostępność

Przeciętny czas dostawy:

48h.gif


Recenzje klientów:

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.
Panel LogowaniaAnkieta

Jakie Produkty Polecacie ze Zdrowe-?ycie?
 

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Kalendarz

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga

Reklama